annie-spratt-n7zJoXC_pZY-unsplash.jpg
אז מה זה בעצם בצלים ופקעות?

בצלים ופקעות הם אברי האגירה של צמחים כגון צבעוני, אירוס, נרקיס, כלנית, יקינטון ועוד. הצמחים האלו נחשבים רב שנתיים, זאת אומרת שהם פורחים פעם אחת בשנה ונחשבים מאוד ידידותיים כי אינם דורשים הרבה מאמץ בגידולם והתוצאות בסוף מרהיבות ביופיין. התקופה הפעילה של הצמחים האלו (גאופיטים, בשמם הבוטני) היא בחודשים ינואר - אפריל (חורף ואביב). בתקופה זו, במקביל לפריחתם, הם אוגרים חומרי הזנה שנשמרים באברי האגירה שלהם (בצל, פקעת או קנה שורש, תלוי בצמח) במהלך חודשי הקיץ ומאפשרים גדילה מחודשת בחודשי הסתיו והחורף.